Podnikanie v gastronómií – Ako otvoriť reštauráciu? 1. Časť

Túto sériu článkov sme pripravili pre ľudí, ktorý chcú vstúpiť do sveta podnikania v gastronómií, a pre tých ktorí sa chcú dozvedieť informácie o tom ako správne začať v tejto branži. Každý, kto sa rozhodne rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, toto rozhodnutie robí s očakávaním, že uspeje a investovaný čas a peniaze sa mu vrátia. Nie je tomu ináč ani v gastronómií. Predtým ako sa pustíte do realizovanie reštaurácie, pizzerie, fastfood-u, či akéhokoľvek podnikania vôbec, musíme spraviť ROZHODNUTIE. Musíte si uvedomiť, že nato, aby ste vybudovali dobrý podnik v gastronómií, potrebujeme dôkladne, do detailov premyslený PODNIKATEĽSKÝ PLÁN; čo je Vaším cieľom, aké úkony potrebujete spraviť krok za krokom. Nepôjde to z jedného dňa na druhý, môže to trvať mesiace, kým môžete povedať, že ste pripravený na realizovanie a otvorenie.

Ako na to:
1. krok: Cieľ podnikania
Bez toho aby ste vedeli, čo chcete dosiahnuť, prečo vlastne chcete napr. reštauráciu otvoriť, je zbytočné začať. Ciele môžu byť pre každého rôzne, niekoho motivujú peniaze, iných zase aby vytvorili niečo pre ľudí, pre druhých je najdôležitejšie sloboda. Každý si musí nájsť svoju vlastnú motiváciu. Bez cieľa môžete rozbehnúť podnik, ale určite to nebude dlhodobé, úspešné podnikanie. S cieľom podnikania naraz si môžete vymyslieť aj meno vhodné pre Váš podnik.
2.krok: Podnikateľský plán –  otvorenie reštaurácie
Podnikateľský plán zahŕňa v sebe veľa podrobných detailov ohľadne otvorenia reštaurácie, ktoré si každý musí sám premyslieť a rozpísať. Ako pomôcku sme Vám pripravili osnovu podľa ktorého môžete postupovať:
(osnova slúži ako pomôcka, môžu v ňom byť nedostatky, hlavne v detailoch, ktoré nie je možné rozpísať, väčšinou sa ukážu v praxi)

a) Určenie miesta, lokality – Môžete spraviť prieskum na základe stanoveného cieľa, kde sa Vašu reštauráciu oplatí otvoriť. V meste, v obci, kde ešte reštaurácia nieje, popri hlavnej ceste – diaľnici, atď.. Existuje veľa možností.
b) Cieľová skupina ľudí – Cieľovú skupinu môžeme určiť na základe lokality a Vášho vytýčeného cieľu, akú vrstvu ľudí chcete osloviť.
c) Ponuka – Čo bude obsahovať ponuka pre cieľovú skupinu. (obedové nemu, obedy, večere, luxusné zameranie, atď.).
d) Rozpísanie ponuky – Presný rozpis jednotlivých jedál a nápojov na jedálnom a nápojovom lístku.
e) Kniha receptov a nápojov – Na základe rozpísaných jedál si môžete spraviť svoju vlastnú receptovú knihu, dopodrobna rozpísanú. (Môže sa Vám to zdať zbytočné, ale určite netreba zanedbávať tento krok, lebo budete mať prehľad hlavne čo sa týka objednávania surovín.)
f) Kniha surovín – Podľa knihy receptov a nápojov si viete rozpísať všetky suroviny a nápoje, ktoré budete musieť zaobstarať.
g) Dodávatelia – Tento krok patrí medzi najdôležitejšie. Veľa podnikov zanedbáva kvalitu surovín. Ich motto je “čo najlacnejšie kúpiť a čo najdrahšie predať”. Vo väčšine prípadov tento prístup spôsobuje krachovanie. Treba si dobre preskúmať dodávateľov; kvalitu a čerstvosť produktov, atď. a vybrať si toho najlepšieho za partnera.

Na konci bodu “g)” by sme už mali vedieť približne, koľko budeme musieť investovať mesačne na kúpu surovín.
Medzi neutrálny krok patrí založenie si zošita s názvom INVESTOVANIE, kde si to rozpíšete.

V 2. časti budeme pokračovať jedným z najdôležitejších bodom, čo sa týka priestorov. Ako? Kde? Za koľko?