Podnikanie v gastronómií – Ako otvoriť reštauráciu? 2. Časť

V prvom článku sme si stanovili prvé body podnikateľského plánu. Boli to body hlavne na rozmýšľanie nie na pohyb a vybavovanie. V sérií pokračujeme s témou, kde si už treba uvedomiť, že podnikanie nie je o tom, že si odrobíte 8 hodín a máte voľno, treba byť vždy v strehu a všímať si okolité záležitosti.
Nasledujúcim bodom podnikového plánu pri otvorení reštaurácie je bod:

h) Priestor – Výber vhodného priestoru patrí medzi najťažší a najzdĺhavejší proces. Musíte ho nájsť v tej lokalite a takej veľkosti aké je to potrebné a to s možnosťou prerábania. Častou otázkou pri výbere priestorov je zaobstaranie si vlastného alebo si prenajať? Mať vlastný priestor je určite najlepšie riešenie, no nie každý si to môže dovoliť hneď na začiatku podnikania. Existuje riešenie postaviť si vlastnú budovu, ale to je už iná dimenzia, ktorú tu nebudeme rozoberať.
Pri výbere priestoru si treba spraviť približný náčrt reštaurácie – veľkosti, rozmery, počet miestností, pomenovanie (Kuchyňa, skladovanie suchých surovín, skladovanie mäsa, zeleniny, spracovanie, výdaj, atď.) Potom ako máme skicu, je najlepšie stretnúť sa s hygienikom, ktorý Vám presne pomôže a určí, čo kde a ako má byť vybudované, zrekonštruované (s týmto krokom predídeme nepríjemnosti pri otváraní). Už máte rozmery, miestnosti, rozloženie, Vašou úlohou je nájsť správny priestor. Pritom si tiež môžeme vyžiadať pomoc od kancelárií zaoberajúcich sa s nehnuteľnosťami. Musíte si vyrátať limit na cenu priestoru na základe lokality a cieľovej skupiny ľudí, koľko sa Vám oplatí investovať (To sa však určite bude meniť v praxi). Centrá veľkých miest bývajú najdrahšie, čím sa pohybujete ďalej sa ceny znižujú.

V tejto fáze Vám odporúčam nájsť si odborníka na prieskum trhu, a zhruba si sním prejsť plány, z ktorých Vám vie spraviť približný ziskový výpočet. Zdôrazňujem približný.
(Do zošita investovanie si môžete pripísať, buď investovanie do kúpi budovy – priestoru, alebo mesačné výdavky na nájomné.)

i) Rekonštrukcia priestoru – Na základe dohovoru s hygienikom, a z nákresu si viete určiť do akej miery treba priestor zrekonštruovať. Potrebujete podrobný rozpis (materiál, práca, atď.) – tento bod je spojený s 3. časťou “zariaďovanie kuchyne”. Dbajte na to aby ste vyhoveli požiadavkám Úradu verejného zdravotníctva.
(Do zošita investovanie si môžete pripísať investovanie do rekonštrukcie priestorov)

Nezabúdajte, že zatiaľ sa jedná len o plán, v neskorších častiach preberieme, čo je potrebné pre uvedenie priestorov do prevádzky v praxi. (Žiadosti, povolenia, atď.)

j) Zariadenie reštaurácie – Pred zariaďovaním reštaurácie sa odporúča sadnúť si znova s niekým, kto má skúsenosti, alebo je odborníkom. Zariadenie sa rozdeľuje na 2 podskupiny:

1. skupina – Zariadenie kuchyne
2. skupina – Zariadenie jedálne

V 3. časti budeme rozoberať tému zariaďovanie kuchyne, ktorá je srdcom reštaurácie, na ktorej môže podnik prekvitať ale ľahko aj prepadnúť.