Podnikanie v gastronómií – Ako otvoriť reštauráciu? 3. Časť – Zariadenie kuchyne

V predošlých častiach sme si určili cieľ a začiatky podnikateľského plánu. Dostali sme sa k bodu zariadenie kuchyne, ktorý si rozpíšeme podrobnejšie.
Zariaďovanie kuchyne je spojené s bodom i) rekonštrukcia priestorov (2.časť), nakoľko strategicky umiestnené zariadenia potrebujú svoje potrubia, prívod elektriny, plynu, vody, atď..
Podrobnosti a požiadavky na zariadenia sú stanovené zákonom podľa Ministerstva zdravotníctva SR, č. 533/2007 Z.z., ktoré pred otvorením kolauduje a neskôr kontroluje Úrad verejného zdravotníctva (hygiena).

Spomínaný zákon nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/leg/533_2007_zariadenie_spolocneho_stravovania.pdf
Ako prvý krok navrhujem preštudovať si tento zákon, aby všetko prebiehalo bez zbytočných problémov.

Druhý krok
Čistotu a hygienu je podstatné dodržiavať , preto treba klásť veľký dôraz na obloženie stien. Odporúča sa biela farba z materiálov s ľahkým čistením.

Ako tretí krok si musíte rozpísať aké zariadenia budete potrebovať. Postupne si prejdite ponuku vašej reštaurácie a spíšte zoznam zariadení. (Môžete vyžiadať pomoc napríklad kuchára, alebo odborníka)
Keď máte hotový zoznam, môžete usporiadať zariadenia v kuchyni strategicky, podľa toho, čo je najpohodlnejšie a najúčinnejšie pre zamestnancov s cieľom maximalizovať efektivitu práce (zákon č. 533/2007 vyššie).
Zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť hygienické s jednoduchým čistením. Jediným materiálom, ktorý vyhovuje týmto požiadavkám, je nerezová oceľ, preto sa v 99%-prípadov preferuje ich použitie.

Štvrtým krokom je vzduchotechnika a odsávanie pár, čo je tiež zákonom určené a zohráva v kuchyni obrovskú úlohu z hľadiska bezpečnosti. Aby systém fungoval kvalitne musí byť správne umiestnený a správne nainštalovaný. Určite sa treba obrátiť na odborníka. Odsávanie bude udržiavať príjemné prostredie kuchyne eliminovaním tepla, zápachu a nežiaducich látok.

Dôležité!
Pri výbere vhodného zariadenia sa môžete riadiť dvomi pohľadmi. Prvým pohľadom je kupovať zariadenia najlacnejšie (poprípade použité). Medzi výhody tohto riešenia patrí, že investujete málo peňazí, ale na druhej strane máte väčšie riziko pokazenia a servisu. Druhý pohľad je kupovať nové kvalitné zariadenia zo zárukou, kde treba investovať viacej, ale máte istotu, že zariadenia budú dlhodobo funkčné. Preto si musíte zvážiť aké kvalitné podnikanie, reštauráciu chcete vybudovať.
Pri výbere vhodných zariadení sa obráťte na Náš profesionálny tým, ktorý Vám pomôže s realizáciou Vašej reštaurácie. http://gastrocenter.sk/kontakt/

Na záver ako piaty krok pri zariaďovaní sú kuchynské doplnky. Za pomoci kuchára, treba spísať zoznam doplnkov, ktoré budete potrebovať. Nezabúdajte, že doplnky budú používané každodenne, budú vystavené veľkej záťaže, preto sa nesústreďujte na cenu, ale na kvalitu.

Posledným šiestym krokom si spravíte sumarizáciu, výpočty, nájdete správnych dodávateľov, a do zošita investovanie si pripíšete zariadenie kuchyne.

V 4. časti si povieme niečo o zariaďovaní jedálne, kde budú vítaný hostia, ktorý budú spokojný s Vašou reštauráciou?!