Záchranca vojakov: škrabka na zemiaky

Vojakom slúžiaci v americkej armáde sa poriadne uľavilo v roku 1925, keď vynašli stroj, ktorý značne zjednodušil ich nenávidenú prácu: lúpanie zemiakov.
Vojakom umiestnení v Spojených Štátoch vybavili kuchyňu so škrabkou zemiakov. Potom už nebolo potrebné počas prestávky posielať vojakov na lúpanie zemiakov, pretože stroj rýchlo, účinne a oveľa precíznejšie vykonal prácu ako keď sa lúpalo tučne s nožom.
Narábanie so škrabkou zemiakov je veľmi jednoduché: kuchár naplní nádrž zemiakmi, ktoré po rýchlom olúpaní padajú do debničky, ktorá je pod strojom. Princípom je, že v dôsledku rotačného pohybu sa pomocou brúsnych papierov, ktoré sú na spodku nádoby olúpu všetky zemiaky. Voda, ktorá sa vstrekuje počas pohybu sa olúpané zemiaky okamžite očistia. Tento, vtedy ešte nový vynález oslobodil každého od zbytočne vykonaných prác a okrem toho je aj veľmi úsporný, nakoľko zemiaky sú lúpané oveľa tenšie, ako tomu je v prípade olupovania s nožom.
Faktom je, že škrabka zemiakov kvôli tenšiemu lúpaniu už po niekoľkých mesiacoch používania vráti svoju celkovú cenu a v podstate od tej doby pracuje „zadarmo“. Škrabka zemiakov bol najprv predstavený na jednej výstave v New Yorku, kde ukázali aj pochvalné a ďakovné listy písané vojenskými kuchármi.
Dnes už samozrejme nie iba pre vojakov spĺňa nezaplatiteľnú službu. Moderné spracovateľské firmy zelenín, reštaurácie a rôzne inštitúcie by si už nevedeli predstaviť vlastné kuchyne bez tohto vynikajúceho nástroja